Vad kan du om bananer?

1: Tycker du att bananer är bäst?

2: Har du en banan i din vänster ficka?

3: Kan du mycket om bananer?

4: Tycker du att bananer är goda?

5: Hdkdnfbldnz

6: Den första är rätt!

7: Vad tycker du om det här Quizet från 1-10?

8: Tycker du att korven på bilden ser god ut?

9: Sista frågan...”hur mycket du om Bananer?”