Vad kan du om Alexsandara?

1: Vad är hennes favo djur ?

2: Vad heter gruppen hon är med i ?

3: Är hon bäst?

4: Vad heter hon i dolly style

5: Är hon orginal

6: Är hon min favo