Vad kan du om 5cool?

1: Vad är 5cool.

2: Hur många går i klassen?

3: Vad heter läraren?

4: Hur många tjejer går det i klassen?

5: Är jag som gör detta en av tjejerna i klassen?