vad kan du o hästar och ridsport?

1: vilken av följande allternativ är INTE en hästras?

2: vad används ett ridspö till?

3: vilka grenar/vilken gren ingår i fälttävlan?

4: vilka ponny storlekar finns det?

5: vilken av dessa är inte e hästfärg?

6: vilken av dessa är inte e hästfärg?

7: vad kan b.la. islandshästar som de flesta andra inte kan?

8: vilket av dessa är inte ett moment inom ridsporten?

9: vilken färg har de flesta skimmlar som nyfödda?

10: vilken av dessa är inte en häst sjukdom?

11: sist, men inte minst... vad heter häst på latin

12: sist, men inte minst... vad heter häst på latin

13: sist, men inte minst... vad heter häst på latin