Vad innebär ridning?

1: Vad gör du på hästens rygg?

2: Vad innebär dressyr?

3: Vad är ridning?

4: Är ridningen svårt?

5: Vad heter islandshästens gångarter och hur många har den?

6: Vad gör du om du faller?

7: Var quizen bra?