Vad heter du

1: Är du konstig

2: Hur mår du

3: Buhh

4: Hur mår jag

5: Bra