Vad heter du?

1: 1234

2: 98675432

3: hANNA

4: dETTA BRA KWIS?