vad har jag provat

1: har jag slickat...

2: har jag sniffat

3: har jag hånglat

4: har jag fått bj

5: har jag fått hj