Vad har du för superkraft?

1: Hur gammal är du?

2: Hur gammal är du?

3: Vad gör du med dina superkrafter

4: Hur skulle du använda dom

5: Kommer du älska din super kraft