Vad gör du i skolan?

1: Är du med i allt?

2: Tyker du att din fröken är snäll

3: Hur många år är du

4: Vad gör du när du inte vill vara med?

5: Tykte du att frågorna var bra?