Vad gillar du att göra på din fritid

1: Vilket är ditt ämne i skolan

2: Har du ofta tråkigt

3: Har du många kompisar

4: Hur gammal är du

5: Hur gammal är jag