Vad betyder du för din vän?

1: Bråkar ni ofta?

2: Vad tror du att hon tycker om dig?

3: Brukar hon bry sig om du skadar dig?

4: Brukar hon ofta ljuga för dig?

5: Pratar hon skit om dig?