Vad är en insekt

1: Kan en insekt vara 3 meter stor

2: Vad kan inte insekter äta upp

3: Vad gillar inte myran

4: Vad kan en insekt vara på lengden

5: Vad är 700+500+456+5