Vad är du

1: Kemsk

2: Ndnedl

3: Mdkdkdnd

4: Hej

5: Ksns