Vad är du?

1: Vart lägger du din avföring

2: Hur ser du ut

3: Hur mår du

4: Chb

5: Bbkm

6: Nononononon