Vad är du?

1: Jag gillar mest...

2: Favorit siffra

3: Favorit

4: Vilken mobil

5: Välj

6: Jag är...

7: Jag är...

8: Tomma intet är

9: Välj

10: Om ja säger "bacon" säger du..

11: Gillar du

12: Arm eller ben

13: Välj snabbt!!

14: Använder du en...

15: Livet är

16: Du ser..

17: Välj den närmaste hår färgen...

18: Ditt batteri är

19: Hund Korv

20: Jag är

21: När den slut