Vad är du i skolan

1: Vilken klass går du i

2: Hur tycker du skolan är

3: Vad har du för betyg

4: Vad gör du på lektionen

5: Hur många vänner har du