vad är du i hela världen?

1: vad gillar du?

2: vad vill du va?

3: vad vill du heta om du var en grej?

4: vilket tal väljer du?

5: munk eller bananer