vad är du för troll?

1: Vilket troll vill du vara?

2: vad liknar dig mest?

3: varför gör du det här testet?

4: ditt favorittland är:

5: jag säger ``hejdå`` du svarar