Vad är du för squici

1: Har du squici

2: Hur många squici har du

3: Vad för djur tyker du om

4: Vad tyker du om för färg

5: Har du gjort squicis