Vad är du för sorts människa?

1: Tycker andra du är konstig?

2: Är du självisk?

3: Är du hjälpsam?

4: Smart, rolig, ärlig, stämmer alla in på dig?

5: Hur många kompisar har du?