Vad är du för något djur?

1: Vad kallar du dig?

2: Husdjur eller vilddjur

3: Vilket djur föredrar du?

4: Vilket djur vill du va?

5: Vilken mat?

6: Var bor du?

7: vad tycker du attdu är