Vad är du för maniska

1: Är du snälla och söt eller är du dryg och cool

2: Går du i skolan eller skolkar du

3: Vad har du för föräldrar

4: Äger du hela värden

5: Har du glass ögon

6: Svär du hela hela tiden