Vad är du för individ

1: Vad har du för hår?

2: Hur är du som person?

3: Vad är din hobby?

4: Hur kan du skapa världsfred?

5: Vilka gillar du inte!