vad är du för djur?

1: gillar du

2: vad har du för djur?

3: äter du

4: är du

5: vad för katt djur

6: hund djur