Vad är ditt namn?

1: Är du nöjd med ditt namn?

2: Hur gammal är du?

3: Är du en tjej eller kille?

4: Äter du mycket godis?

5: Vill du döpa om dig?