Vad är ditt framtida jobb?

1: Hur är du på lektionerna?

2: Hur ser dina betyg ut?

3: Hur ser dina betyg ut?

4: Hur är du med människor?

5: Hur mycket lön vill du ha i månaden?

6: Vad är det roligaste du vet?