Vad är din stil

1: 1.Vilka kläder tar du på dig en vanlig skoldag?

2: 1.Vilka kläder tar du på dig en vanlig skoldag?

3: Eram familj ska flytta till ett nytt hus och du får ett nytt rum hur indreser du det?

4: Var denna Quis bra?

5: Två frågor till, vill du det?