Vad är din favorit färg ?

1: Hur gammal är du

2: Vad är din favorit sport

3: Hur lång är du ?

4: Var den för kort

5: Välj 3 färger