Vad är den första bokstaven i den som älskar dig?

1: Har du Varit kär?

2: Har du blivit sårad?

3: Gillar du någon i din klass?

4: har en tjej någonsin försökt komma närmare dig?

5: Har du gått vidare någon gång?

6: Har du dumpat någon?