Utrotande arter

1: Vilka är de huvudsakliga orsakerna till att arter utrotas?

2: Av vilka orsaker anses det relevant att skydda hotade arter?

3: Vad menas det med att habitat är fragmenterad? Vad har detta för negativa effekter?

4: Vad innebär demografisk stokasticitet?

5: Vad är MVP?