UNDERTALE TRIVIA TIME!!!!! [‘ᴥ’[‘ᴥ‘[‘ᴥ’[‘ᴥ’]‘ᴥ’]‘ᴥ’]‘ᴥ’]

1: VARNING SPOILERS!!!!!!!!!!!!!!!!!! (välj fortsätt för att gå vidare)

2: ifall spelaren döper den fallna människan till sans säger sans ______ och hindrar spelaren från att välja det namnet. men vad står det?

3: det verkar som att sans är?

4: papyrus förklarar hur han fick alla huvud karaktärer till new home:

5: ljud effekten som the annoying dog har var från originalt en ljudeffekt från mario paint, ja eller nej!?