Ultimata Lucia testet 2k18

1: Vem är "huvudpersonen" i luciatåget?

2: När firas lucia?

3: Vem är Sancta Lucia?

4: Vad betyder namnet lucia?

5: Vilken känd fotbollsspelare gjordes till Lucia i en film?

6: På hur många sätt kan man sjunga den svenska lucia sången?

7: Fortsätt sången: "sancta lucia, ljusklara ......."

8: Från vilket land kommer Lucia melodin från?