Tyskland

1: Vad heter röd på tyska?

2: Hur frågar man hur mår ni på tyska?

3: Hur säger man sådär på tyska?

4: Vad betyder suss?

5: Vilken är tysklands huvudstad?