Tycker jag att din skola är OK?

1: Är det någon som blir utanför på din skola?

2: Är det någon som blir retad/illa behandlad/hotad på din skola?

3: Bryr sig dina lärare om eleverna i allmänna saker?

4: Finns de elever som bestämmer över andra?

5: Trivs du bra i din skola?