Tycker du verkligen om din bff

1: Blir du avensjuk när din bff är med någon annan

2: Kan du tänka vara med henne/honom hela tiden?

3: Kan du och hen leka tillsammans med andra sammtidigt

4: Kan hon/han presentera dig som hans/hennes bff

5: Tycker du att ni är bra bff