Tuvaa

1: Va hette min första häst

2: Hur många år har jag spelat fotboll

3: Hur gånger har jag flyttat

4: Hur många gånger har jag bytt skola

5: Va hette min första vän