Tuva

1: Vad heter Tuvas hund

2: Vad har Tuva för telefon?

3: Vad heter Tuva i mellannamn

4: Vilken klass går Tuva i

5: Vad heter Tuva i efternamn