tuva

1: Vilka världsdelar ligger Ryssland i?

2: Vad heter världens största hav??

3: Vad heter Norges högsta berg?

4: Hur många län är Sverige indelat i?

5: Vad är 8,36x10