Tränar jag tillräckligt?

1: Hur ofta tränar du?

2: Hur många gånger äter du om dagen?

3: Har du några träningsmål?

4: Tycker du att det är viktigt att träna?

5: Trivs du med dina träningar?