Tova hellgesson quiz!

1: Vilket år är hon född?

2: Vad heter hennes kille?

3: Hennes favorit godis?

4: I vilket landskap bor hon?

5: Hennes lillebror heter??