Tova Helgesson

1: Hur många år är Tova?

2: Vad älskar hon?

3: Vilken år föddes Tova?

4: Lever hennes pappa?

5: Är hon singel?

6: Är hon snygg?

7: Har hon fint och städat rum hela tiden?

8: Vad kallar hon sin mamma?