Tova helgesson

1: vad är de?

2: vad gillar tova mest?

3: Är tova en sån som skriver hatkommentarer till andra eller får själv?

4: Vem är hon bäst vän med?

5: Vad kallar hon sin mamma för?