Tova Helgesson

1: Tycker Tova om julen?

2: Vad är hon känd som?

3: Vad heter en av hennes bröder?

4: Vad kallar hon sin mamma?

5: Vad det här quizet roligt?