Tova helgesson

1: Vad är Tovas favo godis

2: Vad kallar hon sina fans?

3: Har hon instagram

4: Hur gammal är hon?

5: Hur många prenumeranter (2 januari 2017)