Tova Helgesson

1: Hur många priser van Tova på guldtuben?

2: Fick Tova pris för sin städa rummet video? 🤗

3: Är Tova me i splay? 😜

4: Har Tova 4 syskon? 😌

5: Vart vill Tova flytta