Tova Berty Helgesson

1: Vad heter hennes Bertysyster

2: Vad heter två av hennes småbröder

3: Vad tycker Tova om fisk

4: Var bor hon

5: Har hon en pojkvän i Thailand som kom ihåg henne efter ett helt år