TLI Quiz

1: Vilket år infördes det pant á 50 öre per aluminiumburk?

2: I vilken stad hör ölmärket Holsten hemma?

3: ahajhsaj

4: dfdfdfj

5: ijhffdigjfdi