Tjockniklasquiset

1: Är du tjock

2: Hur mycket bacon äter du per dag

3: Är du svart

4: ...

5: Vad är LIDls slogan