Titanic

1: När sjönk Titanic?

2: När skapades filmen Titanic?

3: Fanns det någon som hette Jack Dawson på riktigt?

4: Hur lång var Titanic båten?

5: Varför övdelevde kocken?

6: Fanns det en riktig orkester på riktigt?

7: Hur många timmar eller minuter tog det för båten att sjunka?

8: Vad hade dom den fjärde skorstenen till?

9: Hur många livbåtar hade Titanic?